Met BeterOntleden.nl krijg je ontleden onder de knie!

Met BeterOntleden.nl leer je al doende zowel redekundig als taalkundig ontleden.

Deze geheel vernieuwde homepage van BeterOntleden.nl is de opmaat naar veel meer nieuws dit jaar! Ook hebben we weer veel nieuwe zinnen toegevoegd, zodat jullie met nog meer variatie kunnen oefenen.

Voor de komende vernieuwingen is het wel noodzakelijk om jezelf te gaan registreren en eerst in te loggen en dan pas te gaan oefenen. Registratie is gratis en oefenen kan ook nog steeds gratis. Hierbij nodigen we jullie allen uit om jezelf nu te registreren.

Je kunt er ook voor kiezen om een abonnement te nemen. Met een abonnement kun je je resultaten en vorderingen bijhouden en dus ook gerichter gaan oefenen op dingen die je beter wilt beheersen. Als je een abonnement hebt, zijn er geen advertenties zichtbaar.

Laat het ons ook gerust weten als jullie iets missen of op te merken hebben.
We reageren dan zo snel mogelijk op je